s1
s3
s2a
PNVN test

“Ngành công nghiệp cáp điện của Hàn Quốc cùng làn sóng đầu tư đón đầu vào thị trường mới nổi Myanmar”.

Ngày đăng: 19-12-2018
 “Ngành công nghiệp cáp điện của Hàn Quốc cùng làn sóng đầu tư đón đầu vào thị trường mới nổi Myanmar”.
   Ngoài những tập đoàn lớn trong ngành như LS cable, Taihan Cable, Gaon Cable đã và đang xúc tiến thương mại tại đây,
các doanh nghiệp vừa và nhỏ khác như Koryo, Cosmolink…v.v  cũng đang thành lập pháp nhân và xây dựng nhà máy sản xuất cáp trung, hạ thế cho các dự án phát triển năng lượng. 
  
Taihan Cable thông qua công ty con tại Việt Nam là Taihan Cable Vina (TCV)  tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tại khu vực Đông Nam Á. 
Vừa qua, Taihan Cable Vina đã đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất, nâng cấp máy móc thiết bị nhằm nâng cao năng lực sản xuất và năng lực cạnh tranh.
TCV đã làm việc với Tổng công ty Điện lực Myanmar trong một số dự án cung cấp cáp trung thế. 
 
Tags: