Cáp điều khiển 600V - Cách điện PVC

Mã sản phẩm: CVVS
Giá: 0 VNĐ
Cấu tạo và ứng dụng:
Được sử dụng phù hợp với mạng điều khiển có cấp điện áp 0.6/1KV, bao gồm các lớp cách điện bằng PVC, bọc băng quấn đồng và vỏ bọc PVC

Thông tin chi tiết

Cấu tạo và ứng dụng:

Được sử dụng phù hợp với mạng điều khiển có cấp điện áp 0.6/1KV, bao gồm các lớp cách điện bằng PVC, bọc băng quấn đồng và vỏ bọc PVC

Tiêu chuẩn áp dụng

Chế tạo phù hợp tiêu chuẩn IEC 60502-1