Cáp cách điện XLPE là một sản phẩm nổi bật của TCV. Với công nghệ tiên tiến và kinh nghiệm trong thiết kế và sản xuất , nhà máy sản xuất cáp của TSC có khả năng cung cấp cáp cách điện các lọai với cấp điện áp lên đến 230kV. Trong phạm vi catalog này TCV chỉ trình bày các thông số của các lọai cáp sử dụng cho các cấp điện áp 0.6/1kV, 12/20(24)kV và 18/30(36)kV. Cấu tạo và thông số kỹ thuật được nêu trong catalog phù hợp với tiêu chuẩn quốct tế IEC 60502 (qui định cho các lọai cáp điện động lực có cách điện bằng chất điện môi rắn thực hiện bằng phương pháp đùn với điện áp từ 1kV đến 30kV). Các lọai cáp khác và cáp cao thế không được trình bày trong phạm vi catalog này đều có thể được đáp ứng theo nhu cầu của 
« 1 2 »