Kiểm tra sức khỏe định kỳ

Ngày đăng: 11-07-2016
Ngoài những quy định theo luật lao động công ty còn có những chính sách hỗ trợ khác để chăm lo đến đời sống của người lao động như: 

• Nón Bảo hiểm cho người lao động khi người lao động làm việc tại công ty

• Kiểm tra sức khỏe định kỳ hằng năm. Chúng tôi đã lựa chọn những bệnh viện có uy tín nhất, và đưa ra những tiêu chí tốt nhất để kiểm tra sức khỏe tổng quát cho nhân viên.
Tags: