XLPE/DTA/PVC - 3.6/6(7.2)kV

Mã sản phẩm: 9FDM
Giá: 0 VNĐ
Cáp cách điện XLPE vỏ bọc PVC

Có giáp bảo vệ bằng dãi băng - Cấp điện áp 3.6/6(7.2)kV (XLPE/DTA/PVC).

Phù hợp tiêu chuẩn TCVN 5935-1995, IEC 60502

Thông tin chi tiết

Cáp cách điện XLPE vỏ bọc PVC

 

Có giáp bảo vệ bằng dãi băng - Cấp điện áp 3.6/6(7.2)kV (XLPE/DTA/PVC).

 

Phù hợp tiêu chuẩn TCVN 5935-1995, IEC 60502