XLPE/SWA/PVC - 0.6/1KV

Mã sản phẩm: XLPE/SWA/PVC
Giá: 0 VNĐ
Cáp điện XLPE vỏ bọc PVC

Có giáp bảo vệ bằng dây thép tròn - Cấp điện áp 0.6/1KV (XLPE/SWA/PVC).

Phù hợp tiêu chuẩn TCVN 5935-1995, IEC 60502

Thông tin chi tiết

Cáp điện XLPE vỏ bọc PVC

 

Có giáp bảo vệ bằng dây thép tròn - Cấp điện áp 0.6/1KV (XLPE/SWA/PVC).

 

Phù hợp tiêu chuẩn TCVN 5935-1995, IEC 60502