XLPE/PVC - 3.6/6(7.2)kV

Mã sản phẩm: XLPE/PVC
Giá: 0 VNĐ
Cáp cấp điện XLPE vỏ bọc PVC

Không giáp bảo vệ - Cấp điện áp 3.6/6(7.2)kV (XLPE/PVC).

Phù hợp tiêu chuẩn TCVN 5935-1995, IEC 60502

Thông tin chi tiết

Cáp cấp điện XLPE vỏ bọc PVC

 

Không giáp bảo vệ - Cấp điện áp 3.6/6(7.2)kV (XLPE/PVC).

 

Phù hợp tiêu chuẩn TCVN 5935-1995, IEC 60502