XLPE/PVC - 0.6/1KV

Mã sản phẩm: XLPE/PVC
Giá: 0 VNĐ
Cáp cách điện XLPE vỏ bọc PVC
Không giáp bảo vệ - Cấp điện áp 0.6/1KV (XLPE/PVC).
Phù hợp tiêu chuẩn TCVN 5935-1995, IEC 60502

Thông tin chi tiết

Cáp cách điện XLPE vỏ bọc PVC

 

Không giáp bảo vệ - Cấp điện áp 0.6/1KV (XLPE/PVC).

 

Phù hợp tiêu chuẩn TCVN 5935-1995, IEC 60502