Đây là “Bài phỏng vấn Mr. Shin Young Soo, Tổng giám đốc của Taihan Cable Vina

Ngày đăng: 20-12-2018
Đây là “Bài phỏng vấn Mr. Shin Young Soo, Tổng giám đốc của Taihan Cable Vina về triển vọng của thị trường cáp điện Việt Nam cũng như  tầm nhìn và sự phát triển của công ty trong thời gian tới.”

http://www.electimes.com/article.php?aid=1545183333170807033


Tags: