XLPE/PVC - 1.8/3(3.6)kV

Mã sản phẩm: XLPE/PVC
Giá: 0 VNĐ
Cáp cách điện XLPE vỏ bọc PVC

Không giáp bảo vệ - Cấp điện áp 1.8/3(3.6)kV (XLPE/PVC).

Phù hợp tiêu chuẩn TCVN 5935-1995, IEC 60502

Thông tin chi tiết

Cáp cách điện XLPE vỏ bọc PVC
 
Không giáp bảo vệ - Cấp điện áp 1.8/3(3.6)kV (XLPE/PVC).
 
Phù hợp tiêu chuẩn TCVN 5935-1995, IEC 60502